Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Krigen i Ukraina | Skriv et orddikt | 1.- 4. trinn

Litt føre var…

 • Vi i Røde Kors er ydmyke på at vi ikke kjenner elevene i din klasse. Det gjør selvsagt du. Derfor er du den beste på å tilrettelegge for dine elever. Å snakke om krig kan vekke emosjonelle reaksjoner som sinne, frykt og uro. Det er fint om du er forberedt på dette. Er du usikker, kan du kanskje gjøre en avtale med helsesykepleier i forkant av opplegget, slik at hen er klar til å ta imot de som eventuelt trenger å snakke mer? Dette gjelder særlig dersom du har elev(er) i klassen din som har opplevd krig eller vært på flukt selv. Da kan det være at noen av oppgavene i dette opplegget blir for vanskelige.
 • Vi anbefaler at du ser gjennom filmene og opplegget på forhånd. Hvis du tenker at dette kan bli vanskelig for dine elever, anbefaler vi at du heller tar en titt på oppleggene våre på Salaby, som er noe «mildere».
 • Dersom du har elever i klassen med russisk bakgrunn, språk og/eller familie er det ekstra god grunn til å følge med på hva de andre elevene sier om Russland. Dessverre har vi i Norge eksempler på russiske elever som har blitt hetset, eller vegrer seg for å gå på skolen. Det er viktig å understreke at det er staten og myndighetene i Russland som har gått til krig, ikke det russiske folket. Alle elever skal læres opp til kritisk tenkning. Samtidig er den spente situasjonen i Ukraina en god grunn til å trå ekstra varsomt.

Gruppe

1

Tid

45 min

Forarbeid

Skrive ut et arbeidsark til hver elev

Utstyr

Arbeidsark og skrivesaker, evt blanke A4-ark

Læringsaktiviteter – gangen i timen

 1. Åpne presentasjonen på digital tavle. | 1.- 4. trinn |
 2. Del ut arbeidsarket til elevene. | 1.- 4. trinn |
 3. Lysbilde 1-3 gir litt bakgrunnsinformasjon om hvor mange mennesker som er på flukt på grunn av krigen i Ukraina.
 4. Se på de to filmene (lysbilde 4 og 6) om Inna og familien Amir, Poliana og Nikol, som har hver sine historier om det å leve i et land i krig. Under filmene på nettsiden ligger det også bildekaruseller med enda mer info om Inna og Amir.
 5. Snakk med elevene om det dere har sett etter hver film. Skriv gjerne ned noen ord de tenker på etter å ha sett filmene på tavla (lysbilde 5 og 7). Det er også satt av plass til at elevene kan skrive sine egne ord på arbeidsarket (s. 1).
 6. Snakk sammen etter filmene: Hva tror dere kan være vanskelig med å bli værende i hjemmet sitt under en krig? Ved å være på flukt? Ved å bosette seg i et nytt land?
 7. Lag et orddikt (lysbilde 8 og s. 2 på arbeidsarket). Når man lager orddikt tar man først utgangspunkt i ett ord. Så deler man opp ordet i én og én bokstav og skriver disse under hverandre. Deretter skal man for hver bokstav finne et nytt ord som beskriver det ordet man startet med. Hovedordet skrives både på starten og på slutten. Vis for eksempel ordet KRIG på tavla. Orddiktet kan da se slik ut:

KRIG

K – Krangel

R – Rart

I – Idiotisk

G – Grusomt

KRIG

 

Elevene kan bruke ordet krig, de kan bruke ett av ordene fra tavla eller ord de har skrevet på sitt eget ark. La gjerne elevene lese opp/vise frem diktet sitt og snakk litt om ordene de har valgt. Om dere vil bruke mer tid, kan de skrive diktet og tegne til på et blankt ark i stedet for på arbeidsarket. Send gjerne inn diktene til oss på skole@redcross.no, så kanskje de publiseres på siden vår www.nårkrigenraser.no/ukraina.

 1. Lysbilde 9 gir en anledning for de som har lyst til å vise frem diktet de har laget.
 2. Lysbilde 10 viser spørsmålet og tankeboblen fra s. 2 på aktivitetsarket. Elevene skriver direkte på aktivitetsarket hva de ville tatt med seg dersom de måtte flykte fra hjemmet sitt. De kan gjerne tegne i stedet for å skrive. Dette er en god anledning for fine samtaler og refleksjoner, men kan også bli sårt for noen som kanskje vil tenke på alt de ville måtte reise fra. Vær oppmerksom på at oppgaven kan bringe frem forskjellige følelser.

Hvis dere vil snakke mer om det å være på flukt, kan dere også bruke opplegget vi har laget i samarbeid med Salaby her. Her kan dere se og lese mer om barn på flukt. Innholdet i lenken er ulikt for de ulike trinnene, og krever ikke lisens.

Elever og lærere er alltid velkomne til å skrive til skole@redcross.no hvis dere vil fortelle noe, spørre om noe, vise bilde av utfylt arbeidsark eller gi oss ris og ros.

 

Flere ressurser