Ungdom. Barn. Krig. Jeg?

5A

Ungdom. Barn. Krig.

Ord som ikke skal høre sammen. Men det gjør de. I stor grad.

Les mer
5B

Jeg?

Kan en ungdom i Norge utgjøre noen forskjell?

Les mer
5C

Hva ville du gjort?

Holder du hodet kaldt når holdninger skal bli til handlinger?

Les mer