6A

Krigen forklart

Utdeling av matkasser, hygienepakker og vintertøy til internt fordrevne på Krim i 2014. Foto: Galina Balzamova/ICRC

Krigen startet i 2014

Ukraina er det nest største landet i Europa. I april 2014 brøt det ut væpnet konflikt i Øst-Ukraina i provinsene Luhansk og Donetsk i Donbass-regionen mellom separatister og ukrainske myndigheter. Samme år annekterte Russland Krim-halvøya. Konflikten som startet i 2014 har vedvart og eskalerte dramatisk den 24. februar 2022. Siden da har det vært fullskala krig i landet.

Den 24. februar 2022 rykket russiske styrker inn i Ukraina. Massive angrep over hele landet de påfølgende ukene og månedene har ført til at millioner av mennesker har flyktet fra landet eller blitt internt fordrevet. Over 14 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem, hvorav 7,8 millioner til nabolandene Moldova, Romania, Ungarn, Slovakia, Polen, Belarus og Russland og andre europeiske land. 6,5 millioner er internt fordrevet i Ukraina. Krigen har ført til den mest omfattende flyktningkrisen siden andre verdenskrig og en alvorlig humanitær krise.

Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen har siden konflikten eskalerte gitt nødhjelp til over 10 millioner mennesker. Røde Kors i Norge støtter Ukraina Røde Kors, primært innenfor helse og over 130 000 mennesker har fått helsehjelp gjennom mobile helseteam som støttes av Norges Røde Kors.

Status nå – to år etter eskaleringen

24. februar 2024 var det to år siden krigen i Ukraina eskalerte. Over 10 millioner mennesker har måttet forlate hjemmene sine for å søke trygghet andre steder. Rundt 3,7 millioner mennesker er internt fordrevet i Ukraina og omtrent 6,4 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina og bor nå i andre deler av verden. Dette utgjør 25 % av befolkningen.

I tillegg til de som har måttet flykte, har flere millioner blitt rammet av krigshandlinger i Ukraina. Det er mangel på mat, vann, helsehjelp og medisiner, og folk blir utsatt for regelmessige angrep fra artilleri, raketter og droner. Over halvparten av befolkningen i de hardest rammede områdene, rapporterer om akutte udekkede behov, og kun 23 % har tilgang til humanitær hjelp. Siden eskaleringen i 2022 er det registrert over 88 000 krigs- og voldelige hendelser i Ukraina. Dette er nesten 1/3 av det totale antallet i verden.

 

Utvikling fra desember 2023 – februar 2024
• Siden desember har det vært en kraftig økning i russiske drone- og rakettangrep rettet mot byer og tettsteder over hele Ukraina

• Dette har rammet tilgang til helse, vann, strøm og andre tjenester for millioner av mennesker gjennom vinteren

• Antall registrerte krigs- og voldshendelser så langt i 2024 er 4 371

• Verdens helseorganisasjon rapporterer om 30 angrep på helsetjenester så langt i år, og 1 574 totalt siste to år

• 7,8 millioner mennesker trenger helsehjelp. Selv om mange får hjelp, er det store udekkede behov, særlig i områdene langs frontlinjen

• Intense kamphandlinger langs frontlinjen og i sør og øst vedvarer.

• Humanitær tilgang hindres primært av miner, udetonerte eksplosiver og kamphandlinger

• Siden eskaleringen har minst 9 700 sivile blitt drept og 17 748 blitt skadet

• Så langt har 105 lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner nådd rundt 7,6 millioner mennesker med helsehjelp

• Per 19. februar 2024 har 72 991 ukrainere søkt om asyl i Norge

 

Hjelpen kommer frem!

Antall mennesker som fått hjelp gjennom Røde Kors-bevegelsen i Ukraina:

Røde Kors-bevegelsen har fått ut nødhjelp til rundt 13 millioner mennesker i Ukraina. (Noen har fått hjelp flere ganger slik at antall enkeltpersoner er lavere.)

Dette inkluderer:
• 474.000 mennesker har fått pengestøtte – 400 millioner kroner er delt ut.
• 542.381 mennesker har fått psykososial støtte.
• Flere enn 6.000 mennesker har fått midlertidig husvære.
• 10,6 millioner mennesker har fått bedret vanntilgang.
• 350.000 mennesker har fått opplæring i førstehjelp.
• 1,5 millioner mennesker har fått hjelp med oppvarming.
• Flere enn 370.000 hjem er reparert.

 

Antall mennesker fått hjelp gjennom Norges Røde Kors:

  • Helsehjelp fra mobile helseteam: 157 316
  • Opplæring i førstehjelp: 10 276
  • Antall konsultasjoner gitt av mobile helseteam: 243 039