1D

Norge: Verdensmester i menneskeverd?

Romanifolket var uønsket i Norge

I dag er Norge et land der menneskeverdet står høyt. Hele vårt lovverk er basert på at alle mennesker i landet har samme verdi. Slik har det ikke alltid vært.

Romanifolket – eller taterne som de også blir kalt – ble utsatt for alvorlige overgrep av norske myndigheter helt frem til 1970-tallet. Myndighetene ville fjerne deres kultur og levemåte fra Norge, fordi de anså den som mindreverdig og skadelig.

Målet var å få det omreisende folket til å bosette seg på ett sted og ta vanlig arbeid. Blant virkemidlene var å ta barna fra foreldrene, tvungen omskolering av voksne og forbud mot å bruke sitt eget språk.

Gammelt foto av Romanifolket på reise.

Romanifolket – reisefølge. Foto: Glomdalsmuseet

 

Det er mye som tyder på at romanifolket ble oppfordret til å la seg sterilisere, slik at de ikke skulle få barn. I 1934 kom en steriliseringslov, som åpnet for at man kunne sterilisere enkelte mennesker ved tvang. Romanifolket er ikke nevnt spesifikt i loven, men i forarbeidet til loven står folkegruppen omtalt på en måte som tydelig viser hvordan de – og andre grupper – ble sett på som å ha lavere verdi enn andre:

“De hører til et undermåls folkeferd som stadig rekrutteres fra samfunnets bunnfall. Intellektuelt sett står de norske omstreifere i klasse med negre, indianere og meksikanere. Socialt og psykologisk er de å sette i klasse med vaneforbryterne.”

Etter en gjennomgang av steriliseringspraksisen i Norge mellom 1930 og 1970, ser man at romanifolket var overrepresentert blant de som ble sterilisert.

I 1998 ba norske myndigheter romanifolket/taterne offisielt om unnskyldning og ga dem status som nasjonal minoritet i Norge. Det vil si at personer fra minoriteten er sikret like rettigheter som alle andre på norsk jord, og at Norge har anerkjent noen særlige rettigheter som skal sikre at minoritetens kultur og identitet blir ivaretatt og videreutviklet. Men fortsatt er det mange som tilhører Romanifolket som ikke tør å være åpne om sin bakgrunn.

Visste du at…

…samiske barn i Norge helt fram til 1959 ikke fikk lov å snakke eller lære samisk på skolen?

Jakten på norske jøder

I dag har vi religionsfrihet i Norge. Dette er en viktig menneskerettighet, som gir alle rett til å tro på det de vil og utøve sin egen religion. Slik har det ikke alltid vært. Mellom 1814 og 1851 hadde Norge en paragraf i Grunnloven som nektet jesuitter, munkeordener og jøder adgang til Norge. Under andre verdenskrig, da Norge var okkupert av det tyske naziregimet, ble paragrafen gjeninnført. Dette hadde stor betydning for legitimering av jødeforfølgelsene i Norge.

Skipet Donau i Oslo havn i 1942.

26. november 1942 ble 522 norske jøder, inkludert 32 barn, ført om bord i skipet Donau i Oslo havn. Derfra ble de fraktet til konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen. Foto: Norges Hjemmefrontmuseum

 

Da krigen startet var det omkring 2200 jøder i Norge. Totalt 767 jøder ble deportert fra Norge til tyske utryddelsesleirer. Kun 26 av disse personene overlevde. Vel 1200 jøder klarte å flykte til Sverige, som var et nøytralt land under krigen. 230 jødiske, norske familier ble helt utryddet i løpet av krigen.

Norske Kathe døde i konsentrasjonsleir

Den 15 år gamle norske jøden Kathe Lasnik ble sendt ut av Norge med skipet Donau i november i 1942. Hun ble gasset i hjel av nazistene. Historien hennes ble kjent da forfatteren Espen Søbye skrev om livet hennes i boken Kathe – alltid vært i Norge.

Passfoto til Kathe.

 

Samvittighetsfullt har 15-årige Kathe, elev ved Fagerborg skole i Oslo, med skråstilt skjønnskrift svart på Spørreskjema for jøder i Norge. Under rubrikken Når kom De til Norge? skrev hun: Alltid vært i Norge. Skjemaet er datert 16. november 1942.

Da hun ble arrestert og sendt ut av Norge, skrev hun en lapp til klassen sin: «Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.»

Hvordan kunne jødeutryddelsen skje rett foran øynene på folk?

I etterkant av andre verdenskrig har en av de store diskusjonene vært: Hva visste vanlige folk om det som foregikk rundt dem? Hva trodde de egentlig skjedde da jødene i nabolaget, de jødiske klassekameratene til barna deres, den jødiske butikkeieren på hjørnet, kona hans og babyen deres, plutselig en dag ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleir? Mange vanlige mennesker var øyenvitner til det som skjedde – uten å gjøre noe.