1D

Norge: Verdensmester i menneskeverd?

Romanifolket var uønsket i Norge

I dag er Norge et land der menneskeverdet står høyt. Hele vårt lovverk er basert på at alle mennesker i riket har samme verdi. Slik har det ikke alltid vært.

Romanifolket – eller taterne som de også blir kalt – ble utsatt for alvorlige overgrep av norske myndigheter helt frem til 1970-tallet. Myndighetene ville fjerne deres kultur og levemåte fra Norge, fordi de anså den som mindreverdig og skadelig.

Målet var å få det omreisende folket til å bosette seg på ett sted og ta vanlig arbeid. Blant virkemidlene var å ta barna fra foreldrene, tvungen omskolering av voksne, sterilisering og forbud mot å bruke språket.

Gammelt foto av Romanifolket på reise.

Romanifolket – reisefølge. Foto: Glomdalsmuseet

 

I forarbeidet til loven om sterilisering av romanifolket står folkegruppen omtalt på en måte som tydelig viser hvordan de – og andre grupper – ble sett på som å ha lavere verdi enn andre:

“De hører til et undermåls folkeferd som stadig rekrutteres fra samfunnets bunnfall. Intellektuelt sett står de norske omstreifere i klasse med negre, indianere og meksikanere. Socialt og psykologisk er de å sette i klasse med vaneforbryterne.”

I 1998 ba norske myndigheter romanifolket/taterne offisielt om unnskylding og ga dem status som nasjonal minoritet i Norge. Det vil si at personer fra minoriteten er sikret like rettigheter som alle andre på norsk jord, og at Norge har anerkjent noen særlige rettigheter som skal sikre at minoritetens kultur og identitet blir ivaretatt og videreutviklet. Men fortsatt er det mange som tilhører Romanifolket som ikke tør å være åpne om sin bakgrunn.

Visste du at…

…samiske barn i Norge helt fram til 1959 ikke fikk lov å snakke eller lære samisk på skolen?

Jakten på norske jøder

13. mars 1942 gjeninnførte Vidkun Quisling, som ledet den norske nazistiske regjeringen, den såkalte Jødeparagrafen. Loven som forbød jøder adgang til Norge ble avskaffet i 1851, men altså gjeninnført under andre verdenskrig. Den 6. oktober 1942 ble alle mannlige jøder arrestert. Aksjonen ble gjennomført av norsk politi. Den 25. november ble også alle kvinner og barn arrestert.

Skipet Donau i Oslo havn i 1942.

26. november 1942 ble 522 norske jøder, inkludert 32 barn, ført om bord i skipet Donau i Oslo havn. Derfra ble de fraktet til konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen. Foto: Norges Hjemmefrontsmuseum

 

Da krigen startet var det omkring 2.200 jøder i Norge. Totalt 767 jøder ble deportert fra Norge til tyske utryddelsesleire. Bare 26 overlevde. 230 jødiske, norske familier ble helt utryddet.

Norske Kathe døde i konsentrasjonsleir

Den 15 år gamle norske jøden Kathe Lasnik ble sendt ut av Norge med skipet Donau i november i 1942. Hun ble gasset i hjel av nazistene. Historien hennes ble kjent da forfatteren Espen Søbye skrev om livet hennes i boken Kathe – alltid vært i Norge.

Passfoto til Kathe.

 

Samvittighetsfullt har 15-årige Kathe, elev ved Fagerborg skole i Oslo, med skråstilt skjønnskrift svart på Spørreskjema for jøder i Norge. Under rubrikken Når kom De til Norge? skrev hun: Alltid vært i Norge. Skjemaet er datert 16. november 1942.

På en lapp som ble lest opp i klasserommet etter at hun ble tatt hadde hun skrevet: «Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.»

Hvordan kunne jødeutryddelsen skje rett foran øynene på folk?

I etterkant av Den andre verdenskrig har en av de store diskusjonene vært: Hva visste vanlige folk om det som foregikk rundt dem? Hva trodde de egentlig skjedde da jødene i nabolaget, de jødiske klassekameratene til barna deres, den jødiske butikkeieren på hjørnet, kona hans og babyen deres, plutselig en dag ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleir? Mange vanlige mennesker var øyenvitner til det som skjedde – uten å gjøre noe.

 

Antisemittisme i Norge i dag

I dag er antisemittismen på fremmarsj i Europa, og også i Norge. I 2012 gjennomførte Holocaust-senteret i Norge en undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. I rapporten kom det frem at 12,5% av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. Blant annet ble de norske jødene ansvarliggjort for Israels poltikk overfor Palestina, og mange svarte at de ønsket verken å ha jøder i sin nærmeste omgangskrets eller som naboer. I Europa har terrorangrep vært rettet mot jøder, og dette skaper stor frykt i den jødiske befolkningen. Mange jøder frykter for sine liv og velger å flytte til Israel eller skjuler sin jødiske identitet.

Quiz

Test deg selv i denne modulen.

1. Hva var ett av tiltakene norske myndigheter gjorde for å fjerne romanifolkets kultur og levemåte fra Norge?
2. Hva gjorde folk flest for å forhindre undertrykkelse av jøder i Norge under andre verdenskrig?
3. Hvor stor del av den norske befolkningen har fordommer mot jøder (tall fra 2012)?