1A

Hva er menneskeverd?

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.”

Fra FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene

Menneskeverd er sikkert ikke et ord du tenker på til daglig. Men det er et viktig ord – for deg og alle rundt deg.

Menneskeverd er den verdien et menneske har bare ved å være menneske. Verdien er i mennesket selv. Den avgjøres ikke av hvor man bor, hva man gjør eller kan, eller hvordan man ser ut.

At alle mennesker har en verdi i seg selv er utgangspunktet for FNs menneskerettighetserklæring.

Person som har gått forbi en mann som sitter på fortauet om vinteren.

Foto: Tine Dyrkorn

 

Menneskeverdet er absolutt. Det betyr at man ikke kan si at noen har mer eller mindre menneskeverd enn andre. Fattig eller rik, jente eller gutt, hetero eller homo, norsk eller svensk – FNs menneskerettighetserklæring sier at alle mennesker har samme verdi, og de samme rettighetene, rett og slett fordi man er menneske.

Det høres kanskje ut som en selvfølge at alle mennesker har samme verdi, og de samme rettighetene. Men tenk etter: Er det sånn at vi av og til respekterer noen mennesker, eller grupper av mennesker, mer enn andre?

 

”Skaper vi men´skeverd – skaper vi fred”

Fra diktet ”Til ungdommen” av Nordahl Grieg

 

Menneskeverd kan også bety verdighet i det daglige: Som at eldre mennesker, eller de som er syke, skal få beholde menneskeverdet selv om de er svake og ikke kan kjempe eller snakke for seg selv.

Astrid og besøkshunden Ludo besøker et dagsenter i Halden i Østfold.

Astrid og besøkshunden Ludo besøker et dagsenter i Halden i Østfold. (Foto: Røde Kors)

Hva definerer deg som menneske?

Plakat for "kjære ungdommer".

Plakat: malimo.no

 

– Ungdomstiden kan være tøff. Du må stå imot press fra mange kanter om å levere og å prestere. Om å ikke være for mye, og ikke for lite, av alt mulig.

Det sier Maren Lie Solvang i en kronikk i VG. Hun lagde også plakaten du ser over her, som en del av kronikken. Maren har jobbet mange år som lærer, og sier dette om hvorfor hun bare «måtte» skrive denne teksten:

-Grunnen er at jeg har vært i kontakt med alt for mange ungdommer – og voksne – som strever. Det er vanvittig mye press om å være på visse måter, og mange ulike forventninger. Jeg har sett barn og ungdommer bli mobbet for seksuell legning og hetset for det de tror på. Jeg har opplevd hverdagsrasisme, sett ungdommer bli frosset ut av det sosiale miljøet eller stemplet på grunn av foreldrenes økonomi. Latterliggjøring på grunn av kropp og utseende skjer også hele tiden. Alt dette skjer over alt, hver dag. Dette gjør livet svært vanskelig for mange. De har det tøft og bruker en del dårlige kriterier for å vurdere sin egen verdi som menneske. De glemmer at den verdien har de bare i kraft av å være seg selv.

Det Maren forteller om her, er selve kjernen i menneskeverdet; verdien i mennesket selv.

-Det er mange kloke og viktige ord du har skrevet ned. Hva kan man tenke på først?
– Det føles kanskje ikke slik akkurat nå, men husk at ting vil endre seg. Ungdoms- og skoletiden er en kort del av livet ditt. Knytt til deg positive mennesker som har fokuset på liste nummer to på plakaten. Sammen vil dere bygge hverandre opp! Husk at livet er et maraton, ikke en sprint. Det handler ikke om å vinne den første svingen!

I Norge leser vi ofte om menneskeverd i diskusjoner om innvandring og nye nordmenn med bakgrunn i andre kulturer. Menneskeverd i denne sammenheng handler ofte om at minoriteter skal kunne ivareta sine kulturelle og religiøse verdier, og likevel bli integrert i majoritetssamfunnet.

Quiz

Test deg selv i denne modulen

1. Hva betyr menneskeverd?
2. Hva sier FNs menneskerettighetserklæring?
3. Hva betyr det at menneskeverdet er absolutt?