6F

Gaza i ruiner

Hjelpeinnsatsen på Gaza er stor, men behovene er større. Hverdagen for de som bor på Gaza er snudd på hodet. Provisoriske teltleirer er satt opp flere steder etter at byen Khan Yunis ble lagt i ruiner. Det internasjonale Røde Kors er sterkt til stede på Gaza og sammen med frivillige fra Palestinsk Røde Halvmåne gjør de en utstrakt innsats for å hjelpe. Bildene er fra november 2023. Foto: Pascal Hundt/ICRC.

Måneder med lidelse, sorg og frykt

På Gaza har flere tusen mennesker blitt drept siden terroranslaget fra Hamas 7. oktober og Israels motoffensiv. Flere millioner mennesker lever i frykt, det er ødeleggelser og mangel på alt man trenger for å leve.

For hver dag som går blir situasjonen verre. Medisiner og nødhjelp brukes opp i et langt raskere tempo enn nye forsyninger kommer inn. Det er enormt krevende å opprettholde et helsetilbud, forteller Anne Bergh, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Ifølge FN har helsetjenestene på Gaza kollapset og 21 av sykehusene der er ute av drift. På Gaza er det nå desperat mangel på mat, vann og sikkerhet. 85 prosent av befolkningen har ifølge FN flyktet fra sine hjem. Mange har ikke tak over hodet.

– Foreldre går uten mat for å gi det de får tak i til barna. Nå frykter vi også spredning av smittsomme sykdommer på grunn av vannmangel. I tillegg er nå alle renseanlegg for kloakk ute av drift, så kloakken
skylles urenset ut i havet og flyter noen steder rundt i gatene.

Palestinsk Røde Halvmåne har to sykehus på
Gaza, hvor kun ett av disse nå fremdeles er operativt. Røde Halvmåne deler ut mat, setter opp telt og gir livreddende førstehjelp blant annet gjennom sin ambulansetjeneste.

– Over 15.000 mennesker har fått førstehjelp av frivillige og ansatte fra Palestinsk Røde Halvmåne, i tillegg jobber Den internasjonale Røde Kors-komiteen med å støtte sykehus på Gaza, blant annet gjennom et kirurgisk team som jobber på et sykehus i Khan Younis, forteller Bergh.

Kommer hjelpen fram?

Nivået på nødhjelp inn til Gaza er fortsatt altfor lite sammenlignet med de enorme behovene.

Det er et akutt behov for å skape trygg og uhindret humanitær tilgang for å redde liv og sørge for jevn bistand inn til Gaza. Likevel har den kontinuerlige bombingen, tungvinte godkjenningsprosesser og også israelske aktivister som hindrer nødhjelp inn til Gaza, gjort det svært vanskelig å få inn nødhjelp, og har også ført til en drastisk nedgang i nødhjelp inn til Gaza den siste tiden.

To grenseoverganger er nå delvis åpne for humanitær nødhjelp; Rafah via Egypt og Kerem Shalom via Israel. Noen forsendelser med nødhjelp kommer frem og er et positivt signal som viser at det er mulig å finne løsninger for å få livsviktig nødhjelp inn. Men det trengs regelmessig leveranse av nødhjelp til innbyggerne på Gaza, og andelen nødhjelp som kommer inn, er ikke i nærheten av å dekke behovene i denne katastrofale humanitære situasjonen.

  • Det er en kritisk mangel på drivstoff. Sykehus kan ikke driftes uten drivstoff. Vannbehandlingsanlegg kan ikke levere vann uten drivstoff. Røde Kors har vært i stand til å levere drivstoff i små partier for å holde helseinstitusjoner og vannsystemer på Gaza i gang, men nå er også vi i ferd med å tømme alle våre lagre på Gaza. Dette setter befolkningen i store fare.
  • I januar ankom i gjennomsnitt over 100 lastebiler med nødhjelp per dag. Siden 9. februar har det kun vært fire dager hvor antallet har vært over 100. I perioden 15.-20. februar ankom kun 374 lastebiler. Det har den siste tiden vært flere dager med under 10 lastebiler om dagen.
  • Ifølge FNs Integrated Food Security Phase Classification (IPC), som måler matsikkerhet, er hele Gazas befolkning klassifisert som IPC fase 3 eller høyere. Det vil si at 100% av menneskene på Gaza lider av matmangel, og det er den høyeste andelen mennesker som lider av akutt matusikkerhet som FN har noensinne målt i et land.
  • 335 000 barn og 155 000 gravide kvinner er de som er aller mest utsatt for alvorlig underernæring i perioden fremover hvis ikke nødhjelpsinnsatsen økes.
  •  UNICEF rapporterer at palestinske barn på Gazastripen har kun tilgang til 10% av sitt ordinære vannforbruk.
  • Flere FN organisasjoner har varslet om hungersnød og at det «rett og slett ikke er nok mat» på Gaza.

 

For Røde Kors er det viktig å understreke at partene i konflikten har ansvar for at befolkningen på Gaza beskyttes og får dekket sine grunnleggende behov, uansett hvor de befinner seg. Retten til nødhjelp er forankret i internasjonal humanitær rett, derfor må partene sørge for at nødhjelpen kommer frem og at befolkningen har tilgang til denne. 

Sist oppdatert 7.april 2024.

 

 

 

 

En frivillig fra Palestinas Røde Halvmåneforening øker bevisstheten om faren for miner og udetonerte eksplosiver blant barn som bor i risikoområder.

 

Foto: Mohammed Abu Shaban/ICRC.

Ansatte i ICRC (Den internasjonale Røde Kors komiteen) og Palestinsk Røde Halvmåne går gjennom et skadet hjem og vurderer konsekvensene og risikoen for de som bor der.
Foto: Hisham Mhanna/ICRC.

 

 

ICRC kjører fra sør til nord på Gazastripen. På veien møter de kvinner og barn som går sørover imens de bærer på barn, eiendeler og med et hvit flagg. Bilde hentet fra video.

 

Foto: ICRC

 

 

Foto: ICRC

 

Hamid El Courdy, ambulansesjåfør for Palestinsk Røde Halvmåne. 20 år som frivillig.

«Denne krigen kan ikke sammenlignes. Aldri på tjue år har jeg sett noe lignende. Jeg fortsetter å arbeide for menneskeheten, jeg vil ikke slutte å hjelpe folk. Det er ikke noe annet valg.»

Foto: ICRC

 

 

En frivillig fra Palestinas Røde Halvmåneforening øker bevisstheten om faren for miner og udetonerte eksplosiver blant barn som bor i risikoområder.

 

Foto: Mohammed Abu Shaban/ICRC.

Ansatte i ICRC (Den internasjonale Røde Kors komiteen) og Palestinsk Røde Halvmåne går gjennom et skadet hjem og vurderer konsekvensene og risikoen for de som bor der.
Foto: Hisham Mhanna/ICRC.

 

 

ICRC kjører fra sør til nord på Gazastripen. På veien møter de kvinner og barn som går sørover imens de bærer på barn, eiendeler og med et hvit flagg. Bilde hentet fra video.

 

Foto: ICRC

 

 

Foto: ICRC

 

Hamid El Courdy, ambulansesjåfør for Palestinsk Røde Halvmåne. 20 år som frivillig.

«Denne krigen kan ikke sammenlignes. Aldri på tjue år har jeg sett noe lignende. Jeg fortsetter å arbeide for menneskeheten, jeg vil ikke slutte å hjelpe folk. Det er ikke noe annet valg.»

Foto: ICRC