6D

Krigen forklart

Et krigskirurgiteam og en spesialist på våpenforurensning var blant 10 eksperter fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen som ankom Gaza fredag 27. oktober 2023, sammen med seks lastebiler fra ICRC som fraktet nødvendig medisinsk materiale og forsyninger til vannrensing. Det nye medisinske materialet - både for nord og sør Gaza - inkluderer krigskirurgisett, store pakker med forsyninger brukt til å behandle mennesker med sår fra konflikter. Settene kan brukes til å behandle mellom 1 000 og 5 000 mennesker, avhengig av alvorlighetsgraden av skadene deres. Forsyningene til vannrensing inneholder kloretabletter som kan behandle 50 000 liter drikkevann for å bidra til å lindre problemene folk i Gaza nå står overfor med å finne trygt, rent vann. Foto: ICRC

Eskaleringen 7. oktober 2023

Massive angrep har rammet sivile i Israel og Gaza. Det er store ødeleggelser og mennesker i de berørte områdene lever i frykt, sorg og fortvilelse. 

Etter Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober, hvor 1.300 israelere omkom og 199 ble tatt til gisler,  har det israelske forsvaret svart med kontinuerligere luftangrep mot Gaza. Disse har vært svært ødeleggende for sivilbefolkningen og sivil infrastruktur. Væpnede palestinske grupper har gjengjeldt disse med nye rakettangrep mot Israel. Dødstallene på Gaza har nå passert 30.000. Over 70.000 er skadd og mellom 7000-8000 er savnet.

Røde Kors’ søsterforeninger i Israel og Gaza og Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) er på plass på bakken og gjør en heroisk innsats for å redde liv. Redningsarbeidet er både omfattende og svært farlig på begge sider.

Kort oppsummert:

  • 5% av befolkningen på Gazastripen er enten drept, såret eller savnet som følge av krigen på Gazastripen
  • Det totale antall døde har nå passert 34 000
  • Rundt 75 000 er skadde
  • 7-8000 mennesker er savnet
  • Det rapporteres fortsatt om omtrent 100 drepte palestinere hver dag
  • Matmangel og alvorlig underernæring er et økende problem på Gaza
  • Mengden nødhjelp som kommer inn til Gaza er gått ned den siste uken
  • De dramatiske humanitære behovene gjør at lov og orden er i ferd med å bryte ned i deler av Gazastripen

(Tall per 15.04.24)

Forsidebilde: Abed Zaqout/ICRC.

Bakgrunnen for krigen

Konflikten i Gaza har røtter som går langt tilbake på 1900-tallet, og det er mange faktorer som har bidratt til den langvarige konflikten mellom Israel og Palestina. For å forstå dagens situasjon i Gaza, må vi se tilbake til hendelser som skjedde særlig etter andre verdenskrig.

 

1947-1967

Etter andre verdenskrig, i 1947, delte FN det tidligere britiske mandatområdet Palestina inn i to separate deler: en jødisk stat, Israel, og en arabisk stat, Palestina. Denne tildelingen førte til stor uro og vold mellom folkegrupper som allerede hadde svært anspente relasjoner grunnet jødisk migrasjon til Palestina. Dette eskalerte til en fullskala krig i 1948, kjent som Israels uavhengighetskrig for israelerne, eller Nakba (katastrofen) for palestinerne. Under denne krigen ble Gazastripen okkupert av Egypt, Vestbredden av Jordan, mens Israel tok kontroll over større områder enn det de var tildelt av FN. I tillegg ble over 700 000 Palestinere fordrevet fra sine hjem og ble spredt over regionen.

Etter krigen ble Gaza-stripen underlagt egyptisk administrasjon, men konflikten mellom Israel og arabiske naboer fortsatte. I 1967 brøt Seksdagerskrigen ut, hvor Israel okkuperte Gaza-stripen, samt Vestbredden og Øst-Jerusalem. Denne okkupasjonen førte til ytterligere spenning og konflikter i området.

 

1987-2000 – Intifadaene

I 1987 startet den første intifadaen, et palestinsk folkeopprør mot den israelske okkupasjonen, som var spesielt utbredt i Gaza og på Vestbredden. Dette førte til økt vold og spenning mellom israelerne og palestinerne. I 2000 brøt den andre intifada ut, og var betraktelig mer voldelig enn den første. Den brøt ut grunnet oppdemmet frustrasjon mot okkupasjon og undertrykking, på tross av økt dialog og forsøk på fred på 1990-tallet.

 

2005 – Et kortvarig håp om fred

I 2005 trakk Israel seg tilbake fra Gaza-stripen, og overlot kontrollen til de såkalte palestinske selvstyremyndigheter. Dette ble sett på som et forsøk på å oppmuntre til fred og skape en vei mot en tostatsløsning. Tilbaketrekningen førte ikke til fred, og Gazas administrasjon ble tatt over av den palestinske militante gruppen Hamas.

Siden da har det vært mange episoder med vold og konflikt mellom Israel og Gaza. Rakettangrep fra Gaza inn i Israel og israelske militæroperasjoner mot Gaza har vært vanlige hendelser. I 2007 innførte Israel en blokade mot Gazastripen som innebar store begrensninger på inn- og utreise fra Gaza som har forverret humanitære forhold i området, med mangel på mat, medisiner og andre nødvendigheter. Denne konflikten har vært preget av gjensidig mistillit, krav om områder og økonomiske utfordringer. Begge parter har hevdet rettigheter til landet, og begge har lidd under vold og tap. Mange internasjonale forsøk på å mekle og oppnå en varig løsning har mislyktes, og situasjonen forblir svært ustabil.

 

7. oktober 2023 – siste eskalering

7. oktober 2023 blusset krigen opp på nytt, da Hamas gikk til overraskende angrep på Israel med raketter og ved å bryte seg ut av Gazastripen og inn på israelsk område. Der ble over 1100 mennesker drept, og ca. 240 mennesker ble tatt med tilbake inn på Gazastripen som gisler. Israel svarte med massive bombeangrep mot Gazastripen. Disse angrepene har nå pågått i over et halvt år. Minst 34.000 mennesker er drept på palestinsk side og rundt 75.000 er skadd. Omtrent 75% av Gazas befolkning er internt fordrevne. Det er akutt mangel på vann, mat, medisiner og medisinsk utstyr som følge av at Israel strammet hardt inn på blokaden av Gazastripen etter 7. oktober.