Når krigen raser

LÆRER

Hva med deg? Hva tenker du når du ser et bilde?