Regler i krig

Det finnes regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Disse "spillereglene" heter internasjonal humanitærrett, eller krigens folkerett. Mange unge, og voksne, kjenner ikke godt nok til at disse reglene faktisk finnes og hvorfor de er så viktige som de er. På de neste sidene skal du få lære litt mer om noen av de viktigste reglene.

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Selv om det å gå til krig mot et annet land i seg selv er ulovlig, finnes det likevel regler som må følges når krigen likevel er et faktum.

Reglene skal blant annet passe på at sivile blir minst mulig skadelidende og at de militære opptrer humant mot hverandre.

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes. Dette gjelder både sivile personer og sivile objekter, som biler og bygninger.

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme. Det er statene selv som er ansvarlige for å ivareta de sivile. Hvis de ikke klarer det, må de la hjelpeorganisasjoner ta seg av de sivile behovene.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp.

Sykehus i drift er ulovlige mål for angrep.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp, uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Det er forbudt å bruke våpen som gjør mer skade enn nødvendig.

 

 

 

 

Det er for eksempel forbudt med klasebomber…

 

 

 

 

…og de fleste miner, fordi de ikke skiller mellom stridende og sivile.

 

 

 

Dette gjelder også ammunisjon. Det finnes spesielle kuler som skader mer enn andre, og gjør det mer sannsynlig at soldaten lider og dør. De spesielt skadelige kulene er ulovlige å bruke mot mennesker.

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det, hvis ikke statene selv klarer å dekke det humanitære behovet på et tilfredsstillende måte.

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller objekter som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

Soldater som er ute av stand til å krige eller har overgitt seg, er det ikke lenger lov å angripe.

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles humant, og som krigsfanger har de en del rettigheter.

 

 

 

 

De har blant annet rett på nok mat og vann, og rett til å få kontakte familien sin.

 

 

 

 

Tortur og nedverdigende behandling er forbudt.

 

 

 

Krig er forferdelig for alle involverte. Men hvis reglene for krig er fulgt, blir det lettere å kunne leve side om side igjen når krigen er over.

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Selv om det å gå til krig mot et annet land i seg selv er ulovlig, finnes det likevel regler som må følges når krigen likevel er et faktum.

Reglene skal blant annet passe på at sivile blir minst mulig skadelidende og at de militære opptrer humant mot hverandre.

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes. Dette gjelder både sivile personer og sivile objekter, som biler og bygninger.

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme. Det er statene selv som er ansvarlige for å ivareta de sivile. Hvis de ikke klarer det, må de la hjelpeorganisasjoner ta seg av de sivile behovene.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp.

Sykehus i drift er ulovlige mål for angrep.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp, uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Det er forbudt å bruke våpen som gjør mer skade enn nødvendig.

 

 

 

 

Det er for eksempel forbudt med klasebomber…

 

 

 

 

…og de fleste miner, fordi de ikke skiller mellom stridende og sivile.

 

 

 

Dette gjelder også ammunisjon. Det finnes spesielle kuler som skader mer enn andre, og gjør det mer sannsynlig at soldaten lider og dør. De spesielt skadelige kulene er ulovlige å bruke mot mennesker.

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det, hvis ikke statene selv klarer å dekke det humanitære behovet på et tilfredsstillende måte.

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller objekter som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

Soldater som er ute av stand til å krige eller har overgitt seg, er det ikke lenger lov å angripe.

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles humant, og som krigsfanger har de en del rettigheter.

 

 

 

 

De har blant annet rett på nok mat og vann, og rett til å få kontakte familien sin.

 

 

 

 

Tortur og nedverdigende behandling er forbudt.

 

 

 

Krig er forferdelig for alle involverte. Men hvis reglene for krig er fulgt, blir det lettere å kunne leve side om side igjen når krigen er over.