Regler i krig

Det finnes regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Disse "spillereglene" heter internasjonal humanitærrett, eller krigens folkerett. Mange unge, og voksne, kjenner ikke godt nok til at disse reglene faktisk finnes og hvorfor de er så viktige som de er. På de neste sidene skal du få lære litt mer om noen av de viktigste reglene.

 

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Men selv om de som kriger skal vinne en kamp, finnes det regler de må følge.

Reglene skal passe på de menneskene som ikke kriger, slik at de blir minst mulig skadet av krigen.

 

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes.

 

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp,

uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det.

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller ting som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles bra.

 

 

 

Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare. Men det blir fred, om kort eller lang tid.

Og hvis reglene for krig er fulgt, er det lettere å bli venner igjen når krigen er over.

 

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Men selv om de som kriger skal vinne en kamp, finnes det regler de må følge.

Reglene skal passe på de menneskene som ikke kriger, slik at de blir minst mulig skadet av krigen.

 

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes.

 

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp,

uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det.

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller ting som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles bra.

 

 

 

Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare. Men det blir fred, om kort eller lang tid.

Og hvis reglene for krig er fulgt, er det lettere å bli venner igjen når krigen er over.