Regler i krig

Det finnes regler for hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Disse "spillereglene" heter internasjonal humanitærrett, eller krigens folkerett. Mange unge, og voksne, kjenner ikke godt nok til at disse reglene faktisk finnes og hvorfor de er så viktige som de er. På de neste sidene skal du få lære litt mer om noen av de viktigste reglene.

 

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Selv om de som kriger skal vinne en kamp, finnes det regler de må følge.

Reglene skal passe på de menneskene som ikke kriger, slik at de blir minst mulig skadet av krigen.

 

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes.

 

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp. Derfor er det ikke lov å angripe sykehus.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp, uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Det er forbudt å bruke våpen som gjør mer skade enn nødvendig, eller som ikke klarer å skille mellom militære og sivile, for eksempel miner og klasebomber.

 

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det.

 

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller ting som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

 

Soldater som er ute av stand til å krige eller har overgitt seg, er det ikke lenger lov å angripe.

 

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles humant, og krigsfanger har en del rettigheter.

 

 

 

 

De har blant annet rett på nok mat og vann, og rett til å få kontakte familien sin.

 

 

 

 

Krig er vondt og vanskelig for alle involverte. Men hvis reglene for krig er fulgt, er det lettere å leve side om side igjen når krigen er over.

 

 

Krig er forferdelig og går ut over mange mennesker.

Selv om de som kriger skal vinne en kamp, finnes det regler de må følge.

Reglene skal passe på de menneskene som ikke kriger, slik at de blir minst mulig skadet av krigen.

 

 

 

 

En av de viktigste reglene er at sivile ikke skal angripes, men beskyttes.

 

 

 

 

Sivile har rett til å få den hjelpen de trenger, for eksempel mat, vann, klær og varme.

 

 

 

 

Syke og sårede skal få medisinsk hjelp. Derfor er det ikke lov å angripe sykehus.

 

 

 

 

Syke og sårede soldater skal også få hjelp, uansett hvilken side de kjemper på.

 

 

 

 

Det er forbudt å bruke våpen som gjør mer skade enn nødvendig, eller som ikke klarer å skille mellom militære og sivile, for eksempel miner og klasebomber.

 

 

 

 

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har rett til å hjelpe de som trenger det.

 

 

 

 

Det er forbudt å angripe mennesker eller ting som er merket med rødt kors eller rød halvmåne.

 

 

 

 

Soldater som er ute av stand til å krige eller har overgitt seg, er det ikke lenger lov å angripe.

 

 

 

 

De som er tatt til fange skal behandles humant, og krigsfanger har en del rettigheter.

 

 

 

 

De har blant annet rett på nok mat og vann, og rett til å få kontakte familien sin.

 

 

 

 

Krig er vondt og vanskelig for alle involverte. Men hvis reglene for krig er fulgt, er det lettere å leve side om side igjen når krigen er over.