Når krigen raser

Krigen raser gir unge mennesker kjennskap til og kunnskap om folkeretten og dagsaktuelle problemstillinger. Undervisningsopplegget er bygget opp rundt tanken om menneskers iboende verdi, altså menneskeverdet, som er et begrep ungdom i Norge kan knytte til situasjoner i sin egen hverdag, slik som mobbing eller diskriminering. Men menneskeverdet er også utgangspunktet for internasjonale regelverk, slik som kovensjoner om menneskerettigheter og regler i krig, og internasjonale organisasjoner slik som FN og Røde Kors.

Krigen raser er delt opp i seks kapitler. Hvert kapittel har flere forskjellige temaer som du kan gå gjennom med din klasse. Under finner du nyttige ressurser som tilhører hvert kapittel, som du kan laste ned og benytte i din undervisning.