Når krigen raser

LÆRER

Hvilke komponenter består Når krigen raser av?

  1. Elevsider på nårkrigenraser.no, med blant annet fagartikler, filmer, quizer, dilemmaer og refleksjonsoppgaver
  2. Lærersider på nårkrigenraser.no med forslag til aktiviteter og oppgaver
  3. En nyhetsfeed med lenker og oppgaver knyttet til aktuelle nyhetssaker
  4. Det interaktive læremiddelet «Angrip!» der elevene selv må ta stilling til angrep og våpenbruk i en konflikt. «Angrip» foregår som gruppearbeid på et spillebrett og som augmented reality (AR) i en app på mobil eller nettbrett.
  5. Den interaktive filmen Brothers across Borders, der eleven spiller en flyktning som skal finne igjen familien sin.