Når krigen raser

LÆRER

Dekker Når krigen raser noen av målene i læreplanen – Fagfornyelsen?

Ja, mange. Vi kan ikke liste opp alle. Men til de ulike aktivitetene her i lærerveiledningen viser vi til de mest aktuelle kompetansemålene. Ikke minst dekker opplegget punkt 1.1 i Overordnet del, som fullt og helt er viet menneskeverdet.