Når krigen raser

LÆRER

52

Utviklinga av skriveferdigheiter i faget (samfunnsfag) går frå å formulere enkle faktasetningar og spørsmål og vise til kjelder, til å skrive fagtekstar, drøfte problemstillingar og vise til meir komplekse kjelder.