Store spørsmål.

Enkle undervisningsopplegg.

Hvem er du som flykter? Hvem skal vi hjelpe? Er krig forbudt? Hva kan jeg som ungdom gjøre? Når spørsmålene blir store, er det desto viktigere å finne enkle undervisningsopplegg.

Nårkrigenraser.no er et nettsted om menneskeverd, internasjonale avtaler, medias rolle og ungdommers plass i verden. Du finner

  • fagartikler
  • nyheter
  • bilder
  • filmer
  • dilemmaer
  • quizer
  • lærerveiledning med læringsaktiviteter, tips og triks

Menneskeverd på timeplanen

Menneskeverd er et sentralt begrep i fagfornyelsen. På nårkrigenraser.no finner du både elevstoff og lærerveiledninger til undervisningsopplegg om temaet.

Røde Kors lar elevene simulere skolebombing

I sitt nyeste læremiddel for ungdomsskole og videregående skole lar Røde Kors elevene simulere skolebombing på mobilen og nettbrettet. –Dette var veldig engasjerende, om et superviktig tema, sier ungdomsskolelærer Jens.

Elever prøver brettspillet Angrip!

Vil du angripe? Hvordan bekjempe styrken uten å bryte krigens regler? Hvilket våpen vil du bruke – så du unngår å skade sivile? Dilemmatrening er en viktig del av undervisningsopplegget fra Røde Kors.

– Jeg lærte mer enn i en vanlig time, sier Jenny, når skoletimen er over. Hun er elev i Jens sin klasse på Sofienberg skole. – Det var læring på en annen måte.

John Harald Bondevik jobber med formidling i Røde Kors, og er veldig fornøyd med tilbakemeldingene fra Jenny og Jens: Det er akkurat det vi ønsker; at de lærer om regler i krig og internasjonale avtaler på en engasjerende måte. Store og vanskelige tema krever enkle og tilrettelagte undervisningsopplegg, mener han.  Ikke for å fordumme elevene, men for å gi alle en vei inn i kompliserte problemstillinger.

Angrip!

er et interaktivt, brettspillaktig læremiddel som utspiller seg samtidig både i klasserommet og i en egen app. I klasserommet foregår diskusjonen ved hjelp av et spillebrett. I appen finner elevene kunnskap, gjennom tekst og animasjoner som ser ut til å skje rett foran dem. Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig.

Alt materiell omtalt på denne siden er utviklet av pedagoger i Røde Kors, og selvfølgelig forankret i fagfornyelsen.

Lurer du på noe? Send e-post til skole@redcross.no