Angrip! – et undervisningsopplegg om regler i krig

Slik fungerer appen sammen med elevheftet. (Video)

 


«Vil du angripe? Hvordan bekjempe styrken uten å bryte krigens regler? Hvilket våpen vil du bruke – så du unngår å skade sivile?»

 

Angrip! er et interaktivt læremiddel som utspiller seg samtidig både i klasserommet og i en egen app. I klasserommet foregår diskusjonen ved hjelp av et elevhefte. I appen finner elevene kunnskap, gjennom tekst og animasjoner.

Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig.

– Jeg likte best gruppediskusjonene. Det lærer jeg mest av. -Nikolai, 9. trinn, Sofienberg skole

– Dette var veldig engasjerende, om et superviktig tema. -Jens, ungdomsskolelærer, Oslo

– Det var læring på en annen måte. Jeg lærte mer enn i en vanlig time. -Jenny, 9. trinn, Sofienberg skole

Hva lærer elevene om, mer spesifikt?

  • Prinsippene for regler i krig: balansen mellom militær nødvendighet og humanitet
  • Målvalgsregler: distinksjon, proporsjonalitet og forholdsregler
  • Lovlig og ulovlig våpenbruk
  • Behandling av sårede/skadde
  • Behandling av krigsfanger
  • Barnesoldater

Vil du prøve Angrip! i din klasse?

Bestill materiellet gratis hos subjectaid.no.

Settet inneholder:

  • 7 elevhefter. 3-5 elever per hefte
  • 1 lærerveiledning

I tillegg trenger du:

  • 1 mobil eller nettbrett til hver elev

Spørsmål?

Send en e-post til skole@redcross.no.