Når krigen raser

LÆRER

I dag ble atomvåpen ulovlig. Norge stemte mot.

I 2006 vedtok 23 medlemsland å starta forhandlinger om en traktat om forbud mot atomvåpen. 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant de Norge, skriver NRK. Stortinget avviste i mars 2019 norsk tilslutning til forbudstraktaten.

– Et forbud uten at kjernevåpenstatene er med har ingen effekt, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) den gangen.

Har avtalen noe effekt, når atomvåpenmaktene ikke vil signere?

Utforsk temaet        Undervisningsopplegg

Tilbake til alle sakene