Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Hva gjør ordene med oss?

Både folkemord og rasisme starter med at noen tillater at en gruppe blir sett ned på og gjerne trakassert. Men hvor starter det? Hva gjør ordene vi hører – og bruker om hverandre – med måten vi ser hverandre og oss selv?

Gruppe

2-30

Tid

20 min

Forarbeid

Ingen

Utstyr

Ingen

Læringsaktivitet

 1. Les avsnittet «Hvorfor utfører folk grusomme handlinger» i kapittel 1, modul C på nårkrigenraser.no.
 2. Felles i klassen: Lag en liste over nedsettende ord som brukes om andre, for eksempel i nettserier, realityserier eller mellom elever på skolen.
 3. Gruppér ordene (for eksempel kjønn, seksualitet, utseende, etnisitet, psykiske/fysiske sykdommer, status)
 4. Diskusjon i grupper:
  • Hvorfor bruker mennesker nedsettende ord om hverandre?
  • Bruker elevene selv nedsettende ord om andre, for eksempel foreldre, eldre eller andre på skolen?
  • Er det noen skjellsord det er greit å bruke?
  • Hvilke ord er absolutt ikke greit?
  • Er det noen grupper det oftere brukes kallenavn om enn andre?
  • Hvorfor er det sånn?
 5. Hent opp diskusjonen felles i klassen.
 6. Dersom du tenker det er rom for det i klassen, med tanke på klassemiljøet: Hent fram to og to elever. Tildel den ene ett av ordene fra listen, og be hen si det til den andre, tre ganger med ulikt tonefall. Spør den andre hvordan det var å bli tiltalt på den måten.
 7. På vei ut fra timen: Gi en post-it-lapp til hver elev, og be hen skrive ett skjellsord på lappen, som hen vil unngå å bruke om andre, og ett ord hen vil bruke oftere om andre.