Når krigen raser

LÆRER

«Hva om hun snakker sant?» Hva ville du gjort?