Når krigen raser

LÆRER

«Åpne ild! Eller…?» Hva ville du gjort?