Når krigen raser

LÆRER

Hva definerer deg mest? Hva sier mest om hvem du er?