Elever i Norge om krigen

Her kan du som elev sende inn dine egne tekster, og du kan lese tekster som elever fra resten av landet har sendt inn til oss. 1.-4. trinn har skrevet bokstavdikt, de eldre elevene har skrevet seksordsnoveller.