Når krigen raser

LÆRER

Må jeg bruke hele opplegget hvis jeg først starter på det?

Nei, da. Her er det bare å plukke på øverste hylle; det som passer best i din årsplan og for dine elever.