Når krigen raser

LÆRER

Kan Når krigen raser brukes tverrfaglig?

Ja, selvfølgelig! Særlig innenfor livsmestring, demokrati og medborgerskap vil du finne mange aktuelle artikler og aktiviteter. (Når det gjelder bærekraftig utvikling vil du finne enda bedre artikler og opplegg i et nytt konsept vi er helt i startgropen på.)  Samfunnsfag og KRLE er høyaktuelle fag for Når krigen raser.