Når krigen raser

LÆRER

Hva er Når krigen raser?

Når krigen raser er et undervisningsopplegg om menneskeverd, rettigheter og din plass i verden. Mange av artiklene og aktivitetene tar utgangspunkt i krig og konflikt. Andre handler om ungdoms hverdag og muligheten til å engasjere seg.