Når krigen raser

LÆRER

Hva er målgruppen for Når krigen raser?

Opplegget er utarbeidet med tanke på ungdomsskoleelever. Samtidig vet vi at det brukes både i 7. klasse og på videregående, og treffer flere av læreplanmålene der også.