Når krigen raser

LÆRER

Er oppgavene i Når krigen raser nivådifferensiert?

Vi har ikke lagd nivådelte oppgaver. Men vi har forsøkt å gjøre flest mulig av oppgavene selvdifferensierende.