Når krigen raser

LÆRER

60

Ferdigheten (å kunne skrive i KRLE) omfatter også å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike standpunkter.