Når krigen raser

LÆRER

59

Muntlige ferdigheter innebærer også å gradvis utvikle evnen til å lytte til andre.