Når krigen raser

LÆRER

39

Innsikt i korleis relasjonar og tilhøyrsle blir påverka av samhandling med andre, òg digitalt, er ein del av kompetansen i (samfunns)faget.