Når krigen raser

LÆRER

38

drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom