Når krigen raser

LÆRER

37

identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon