Når krigen raser

LÆRER

31

reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast