Når krigen raser

LÆRER

29

reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane