Når krigen raser

LÆRER

28

gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og