Når krigen raser

LÆRER

Ungdom tør ikke si hva de mener. Jenter tør det minst.

Over halvparten av dagens ungdommer opplever å få negative reaksjoner når de sier hva de mener, skriver NRK. Og dobbelt så mange jenter som gutter får negative kommentarer fra voksne i sosiale medier. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener tallene viser et alvorlig tilbakeslag i likestillingskampen.

Hvorfor er det viktig at ungdom sier hva de mener?

Finnes det gode eksempler på jenter som når fram med sitt budskap?

Utforsk temaet        Les saken hos NRK

Tilbake til alle sakene