Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Velkommen til

Røde Kors får mange henvendelser fra skoler og skoleelever om situasjonen i Ukraina. -Hva skjer med menneskene i konfliktområdene? -Hva er krigens folkerett? -Hvilke regler gjelder? Røde Kors er til stede i konfliktområdene, og har god kunnskap om reglene som gjelder i krig.

De neste to ukene vil Røde Kors derfor tilby live skoletimer – over zoom – for ungdomsskolen og videregående skole.

Gruppe

30

Tid

45 min

Forarbeid

Meld klassen på via påmeldingslenke

Utstyr

Digital tavle

Røde Kors får mange henvendelser fra skoler og skoleelever om situasjonen i Ukraina. -Hva skjer med menneskene i konfliktområdene? -Hva er krigens folkerett? -Hvilke regler gjelder? Røde Kors er til stede i konfliktområdene, og har god kunnskap om reglene som gjelder i krig.

De neste to ukene vil Røde Kors derfor tilby live skoletimer – over zoom – for ungdomsskolen og videregående skole. Tema for skoletimene vil være

⛑ Situasjonen i Ukraina nå

⛑ Regler i krig

⛑ Hvordan takle egne tanker

Elevene deltar gjennom interaktive oppgaver – og det settes av god tid til å stille spørsmål.

Skoletimene er gratis og produseres og markedsføres i samarbeid med Gyldendal.

Lærere som ønsker å delta med sine klasser melder seg på her:

Påmelding til skoletime onsdag 23. mars kl 1230-1315: https://gyldendal-no.zoom.us/webinar/register/WN_J8XLOBniSp-A8AfCj2ky-g

Påmelding til skoletime tirsdag 29 mars kl 1230-1315: https://gyldendal-no.zoom.us/webinar/register/WN_XSq_zorITh-N1bTuKqmztg

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd.

 • Kompetansemål i fagene
 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

 • Grunnleggende ferdigheter