Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

For barneskolen: UKRAINA – opplegg med arbeidsark

Et undervisningsopplegg med powerpointpresentasjon og arbeidsark.

For barneskolen.

Spørsmål eller kommentarer? Skriv til skole@redcross.no. Vi er glade for alle slags tilbakemeldinger, fra både elever og lærere!

Gruppe

1

Tid

60 min

Forarbeid

Skriv ut arbeidsark til alle elevene (NB 2 sider!). Skriv ut bingoark til alle elevene - hvis du skal bruke det. Se gjennom og vurdér filmen "Regler i krig - i et nøtteskall".

Utstyr

Digital tavle

Litt føre var…

 • Vi i Røde Kors er ydmyke på at vi ikke kjenner elevene i din klasse. Det gjør selvsagt du. Derfor er du den beste på å tilrettelegge for dine elever. Å snakke om krig kan vekke emosjonelle reaksjoner som sinne, frykt og uro. Det er fint om du er forberedt på dette. Er du usikker, kan du kanskje gjøre en avtale med helsesykepleier i forkant av opplegget, slik at hen er klar til å ta imot de som eventuelt trenger å snakke mer? Dette gjelder særlig dersom du har elev(er) i klassen din som har opplevd krig eller vært på flukt selv.
 • Vi anbefaler at du ser gjennom filmen «Regler i krig – i et nøtteskall» (5 minutter) før timen, for å vurdere om den er egnet for nettopp dine elever. Hvis ikke anbefaler vi at du heller bruker lenken til Salaby, der det kun er tekst og ‘mildere’ bilder.
 • Dersom du har elever i klassen med russisk bakgrunn, språk og/eller familie er det ekstra god grunn til å følge med på hva de andre elevene sier om Russland. Dessverre har vi i Norge allerede flere eksempler på russiske elever som har blitt hetset, eller vegrer seg for å gå på skolen. Det er viktig å understreke at det er staten og myndighetene i Russland som har gått til krig, ikke det russiske folket. (Dette tas også opp som tema på lysbilde 10 i presentasjonen.) Alle elever skal læres opp til kritisk tenkning. Samtidig er den spente situasjonen i Ukraina – og utsagn russere i Norge har fått mot seg de siste dagene – gode grunner til å trå ekstra varsomt.

Læringsaktiviteter – gangen i timen

   1. Åpne presentasjonen på digital tavle. | 1.-2. trinn | 3.-4. trinn | 5.-7. trinn |
   2. Del ut arbeidsarket til elevene. | 1.-4. trinn | 5.-7. trinn |
   3. Elevene fyller ut side 1 individuelt eller i par/grupper.
   4. Gå til lysbilde 2. Skriv på tavla: stikkord fra det elevene har notert og tegnet. Unngå å vurdere hva som stemmer og ikke.
   5. Klikk deg videre i lysbilde 2. Følg instruksjonen i presentasjonen. Snakk med elevene om kildekritikk, og at slett ikke alt man hører eller ser faktisk stemmer.
    (For 5.-7. trinn anbefales å snakke om denne artikkelen på nrk.no. Lenke finnes også i presentasjonen.)
    TikTok og SnapChat flommer over av inntrykk fra krigen. Mye er autentisk og sant, eller ulike folks meninger, mens annet er feil. Uansett kan mye være skremmende. Hvis man blir bekymret, er det lurt å finne ut om det man ble bekymret av, faktisk stemmer. Og ikke minst å snakke med noen.
   6. Se på, les og snakk om lysbilde 3 og 4.
   7. Elevene fyller ut oppgave 4 på arbeidsarket. Vi har valgt at elevene skal uttrykke (det de tror er) andre barns tanker og følelser, for at det skal være mulig å holde distanse. Dette er likevel en god anledning til å fange opp følelser hos elevene selv. (Se gjerne avsnittet ‘Litt mer om barns følelser’ nedenfor.)
   8. Se på, les og snakk om lysbilde 5. Det er en lenke til Salaby, der dere kan se og lese mer om barn på flukt. Innholdet i lenken er ulikt for de ulike trinnene, og krever ikke lisens.
   9. Se på, les og snakk om lysbilde 6. Lysbilde 6 (og 4) er der mest for å trygge elevene på at det er mange som hjelper de som lider. Det kan være godt å vite at noen andre er til stede når man ikke kan være det selv.
   10. Lysbilde 7 handler om regler i krig. Regler i krig – krigens folkerett eller internasjonal humanitærrett om du vil – er der for å begrense unødvendig lidelse.
    NB! Filmen ‘Regler i krig – i et nøtteskall’ er både illustrerende og sterk. Vurdér om den egner seg for dine elever. Hvis ikke er sidene i Salaby et godt alternativ. Begge deler skal gi grunnlag for å gjøre neste oppgave.
   11. Elevene fyller ut oppgave 5 på arbeidsarket, individuelt eller i par/grupper. Det gjør ingenting om de ikke skriver akkurat den regelen som «hører til» bildet.
   12. Nå er det på tide at elevene får bevege seg litt. Vi har laget en «vandrings-bingo». Den foregår slik at elevene får hvert sitt bingo-ark, og må gå rundt i klasserommet for å spørre hvilke regler de andre hadde skrevet ned/tenkt på. Når de finner en som skrev om eller tenkte på en regel på bingobrettet, kan de sette et kryss. Du velger om dere fortsetter til «fullt brett», eller avslutter etter ‘tre på rad’ eller to linjer. (Det kan nok være vanskelig å få fullt brett…)
    Vandringsbingoen fungerer best (eller kanskje bare) for elever som kan lese. Har dere andre bevegelsesaktiviteter du/dere foretrekker, kan dere selvsagt velge de i stedet.
   13. Gå til lysbilde 8. Hør hvilke regler elevene husker, og skriv de ned.
   14. Se på, les og snakk om lysbilde 9. Det er viktig å gi barn håp. For de som reagerer på krigen (ikke alle gjør det) er det godt å se framover, og stole på at det blir fred.
   15. Se på, les og snakk om lysbilde 10. Vurdér om artiklene det lenkes til er aktuelle og nyttige for dine elever.
   16. Se på, les og snakk om lysbilde 11-13.
   17. Gjør oppgave 6 på arbeidsarket, individuelt eller i par/grupper. Hør hva ulike har svart – da får du også en evaluering av timen.
   18. Elever og lærere er alltid velkomne til å skrive til skole@redcross.no hvis dere vil fortelle noe, spørre om noe, vise bilde av utfylt arbeidsark, eller gi oss ris og ros.

Flere ressurser

Litt mer om barns følelser

 • Anerkjenn alle følelser. Det er helt normalt, og helt ok å bli bekymret, redd eller forvirret når det bryter ut krig, selv om det er i et annet land enn der vi bor.
 • Gode spørsmål til barn som trenger hjelp til å få fram følelsene sine kan være for eksempel
  • Hva føler du nå?
  • Hva tenker du nå?
  • Hva trenger du?
  • Hva vil du at voksne skal gjøre nå?
  • Hva ønsker du selv å gjøre nå?
 • Røde Kors tilbyr også et eget undervisningsopplegg om følelser, dersom det er behov for det.

Forankring i fagfornyelsen

Røde Kors sine undervisningsopplegg er forankret i fagfornyelsen. Siden nettstedet nårkrigenraser.no foreløpig primært inneholder fagstoff beregnet på ungdomsskolen, finner du ikke tilknytning til kompetansemål eller grunnleggende ferdigheter for barneskolen i lenkene under. Tilknytningen til overordnet del er naturligvis relevant uavhengig av trinn.

Forankring i fagfornyelsen

 • Overordnet del

  Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.

  Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

  Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd.

 • Kompetansemål i fagene
 • Tverrfaglige temaer

  Gjennom faget (samfunnsfag) skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra,(…), og peike på tiltak for å verne om dei grunnleggjande behova menneske har.

  Samfunnsfag skal bidra til at elevane kan delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22. juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.

 • Grunnleggende ferdigheter