Når krigen raser

LÆRER
Tilbake

Krigen i Ukraina | Regler i krig | 3.- 4. trinn

Litt føre var…

 • Vi i Røde Kors er ydmyke på at vi ikke kjenner elevene i din klasse. Det gjør selvsagt du. Derfor er du den beste på å tilrettelegge for dine elever. Å snakke om krig kan vekke emosjonelle reaksjoner som sinne, frykt og uro. Det er fint om du er forberedt på dette. Er du usikker, kan du kanskje gjøre en avtale med helsesykepleier i forkant av opplegget, slik at hen er klar til å ta imot de som eventuelt trenger å snakke mer? Dette gjelder særlig dersom du har elev(er) i klassen din som har opplevd krig eller vært på flukt selv. Da kan det være at noen av oppgavene i dette opplegget blir for vanskelige.
 • Vi anbefaler at du ser gjennom filmene og opplegget på forhånd. Hvis du tenker at dette kan bli vanskelig for dine elever, anbefaler vi at du heller tar en titt på oppleggene våre på Salaby, som er noe «mildere».
 • Dersom du har elever i klassen med russisk bakgrunn, språk og/eller familie er det ekstra god grunn til å følge med på hva de andre elevene sier om Russland. Dessverre har vi i Norge eksempler på russiske elever som har blitt hetset, eller vegrer seg for å gå på skolen. Det er viktig å understreke at det er staten og myndighetene i Russland som har gått til krig, ikke det russiske folket. Alle elever skal læres opp til kritisk tenkning. Samtidig er den spente situasjonen i Ukraina en god grunn til å trå ekstra varsomt.

Gruppe

1

Tid

45 min

Forarbeid

Skriv ut tosidig arbeidsark til alle elevene. Det kan være lurt å se gjennom bildekarusellen på nettsiden på forhånd. Hvis du som lærer tenker at du vil vite mer om regler i krig før timen, finner du en nyttig oversikt på www.rodekors.no/reglerikrig

Utstyr

Digital tavle, arbeidsark, skrivesaker

Læringsaktiviteter – gangen i timen

 1. Åpne bildekarusellen på digital tavle.
 2. Del ut arbeidsarket til elevene.
 3. Elevene gjør oppgave 1 (flaggoppgaven) på arbeidsarket.
 4. Åpne presentasjonen og les lysbilde 1-2 (forside + forklaring om hvorfor vi har regler).
 5. La elevene svare på oppgave 2 og 3 på arbeidsarket for å se om de fikk med seg og forsto det du leste.
 6. Elevene gjør oppgave 4.
 7. Gå gjerne gjennom oppgavene og noen av forslagene til regler i plenum, og hør på elevenes begrunnelser.
 8. Gå gjennom resten av presentasjonen med reglene, lysbilde 3-8. Det kan være fint å si til elevene at selv om deres forslag ikke er like som reglene du nå vil gå gjennom, betyr ikke det at forslagene var feil eller dårlige. Kanskje hadde de forslag til regler som burde være med eller som til og med er bedre enn de reglene som allerede finnes
 9. Elevene gjør oppgave 5 på s. 2 på arbeidsarket.
 10. Oppgave 6: Gjør en oppsummering av oppgave 5 felles på tavla.
 11. Til slutt kan elevene fylle ut tankeboblen (oppgave 7). Ta gjerne en felles oppsummering for å sjekke at elevene har noenlunde samme konklusjon, f.eks. at reglene gjør at sivile kommer minst mulig til skade og/eller at det er lettere å bli venner igjen etter krigen om alle parter har fulgt reglene. Det kan være behov for å bruke god tid og forklare noen begreper, bl.a. sivile, militære, medisinsk hjelp. Etter presentasjonen kan dere gjerne diskutere om noen av deres forslag også burde være med.(Merk: Dette er et lite utdrag av de viktigste reglene. Kanskje er noen av elevenes forslag en allerede vedtatt regel? Les gjerne lenkene under «forarbeid» for utfyllende informasjon til læreren.)