Når krigen raser

LÆRER

Hva ville du helst brukt for å si fra om hva du mener?