Når krigen raser

LÆRER

«Hva gjør jeg med den sårede fienden?» Hva ville du gjort?