Når krigen raser

LÆRER

Hva gjør du når du plutselig blir et øyenvitne?