Når krigen raser

LÆRER

Nyhetspause til skolestart i august

Siden nårkrigenraser.no primært er rettet mot skole og skoleelever, tar vi en nyhetspause til skolestart i august. Fra august kommer det flere nyheter her – om krig og konflikt, menneskeverd, og ungdommers plass i verden. Inntil da: God ferie og avspasering!

 Virkelige nyhetssaker