Når krigen raser

LÆRER

8

Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og unge et særlig vern.