Når krigen raser

LÆRER

44

Arbeidet med faget (KRLE) gir elevene kunnskap om menneskeverdet