Når krigen raser

LÆRER

30

gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust