Når krigen raser

LÆRER

23

Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.