Når krigen raser

LÆRER

19

Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.