Category: Uncategorized

Barnepsykolog: -Barn i Moria blir helt apatiske

Barn som var friske da de kom til flyktningleiren i Moria er nå helt apatiske, forteller Karin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider i Leger Uten Grenser, til VG:

– Rent psykologisk er barna til dels så syke som jeg ikke har sett før. De har sluttet å ha interaksjon med omverdenen. De sitter stort sett med lukkede øyne. Noen må mates for å i det hele tatt få i seg mat. Dette er barn som var helt friske før de kom hit, sier Brubakk under sitt niende opphold i leiren.

Hva er en flyktning?

Har flyktninger rettigheter?

Utforsk temaet        Les saken hos VG

Tilbake til alle sakene

 

Ungdom tør ikke si hva de mener. Jenter tør det minst.

Over halvparten av dagens ungdommer opplever å få negative reaksjoner når de sier hva de mener, skriver NRK. Og dobbelt så mange jenter som gutter får negative kommentarer fra voksne i sosiale medier. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mener tallene viser et alvorlig tilbakeslag i likestillingskampen.

Hvorfor er det viktig at ungdom sier hva de mener?

Finnes det gode eksempler på jenter som når fram med sitt budskap?

Utforsk temaet        Les saken hos NRK

Tilbake til alle sakene

 

I dag ble atomvåpen ulovlig. Norge stemte mot.

I 2006 vedtok 23 medlemsland å starta forhandlinger om en traktat om forbud mot atomvåpen. 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant de Norge, skriver NRK. Stortinget avviste i mars 2019 norsk tilslutning til forbudstraktaten.

– Et forbud uten at kjernevåpenstatene er med har ingen effekt, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) den gangen.

Har avtalen noe effekt, når atomvåpenmaktene ikke vil signere?

Utforsk temaet        Undervisningsopplegg

Tilbake til alle sakene

 

Truer med atomopprustning

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har beordret forsvaret til å utvikle flere og nye typer atomvåpen, skriver VG. Dette skjer bare dager før atomvåpenavtalen trer i kraft.

Kan Nord-Korea utvikle atomvåpen som de selv vil, mens andre land i verden signerer avtaler om nedrustning og forbud?

Hvem bestemmer over verdens våpenproduksjon og -forbruk?

Utforsk temaet        Lenke til saken

Tilbake til alle sakene

 

Med enveisbillett til døden

26. november er en skammens dato, skriver Dagsavisen. Vanlige mennesker utførte grusomme handlinger. På denne datoen i 1942 samlet norske politifolk sammen 532 norske jøder, barn, kvinner og menn, og sendte dem med båt ut av landet med enveisbillett til døden.

Hvorfor var det så mange som bare så på – uten å gjøre noe?

Hvordan oppleves det å være uønsket?

Utforsk temaet        Lenke til saken

Tilbake til alle sakene

 

Kan norske soldater bli krigsforbrytere?

Australske spesialstyrker dreper krigsfanger og skjender kroppene deres. Det kunne norske soldater også gjort, skriver NRK. Nordmenn er ikke annerledes skrudd sammen enn mennesker fra andre land.

Hvordan oppstår lysten til å skade forsvarsløse mennesker?

Er ikke alle soldater – også krigsfanger – lovlige mål i en væpnet konflikt?

Utforsk temaet        Lenke til saken

Tilbake til alle sakene

 

Homo, bitch og fittetryne

Pernille Bull-Dahl (15) og Sandra Lorenze Vestnes (15) fikk nok: – Ord som bitch og jævla homo har blitt så normale at ikke engang lærerne reagerer lenger, sier jentene til NRK.

Hva kan man gjøre når man blir vitne til at andre krenkes?

Hva er det som definerer deg som menneske; hva du selv tenker – eller hva andre sier om deg?

Utforsk temaet        Lenke til saken

Tilbake til alle sakene